přídavná deska ACA 750 na kráčejícím bagru

Přídavná deska ACA 750 na kráčivém bagru

Ammann ACA 750

Schwarzwald (Německo) – hustě zalesněné nízké pohoří v německém jihozápadu – je nejen turistickým vrcholem se svými idylickými svahy a údolími, ale také domácí a pracovní území Felixe Finkbeinera a jeho přídavná deska ACA 750 na kráčejícím bagru.

Felix Finkbeiner je majitelem společnosti a ve Schwarzwaldu platí za specialistu pro náročné zemní a lesnické práce. Terén je většinou již špatně dostupný a není přístupný. Ovšem kráčivé rypadlo Kaiser S12 HP Allroad zvládá i tyto nelehké podmínky. Strmé zalesněné svahy, nerovný a skalnaté substráty a terén křižující potoky a příkopy je takříkajíc, přirozené prostředí pro firmu Finkbeiner.

Přídavná deska ACA 750 na kráčejícím bagru

Rýpadlo se v okamžiku přemění na nosič přídavného zařízení pomocí nainstalového Powertiltu. Na rozdíl od sériově vyráběné verze s hydraulickou otočí (o 360°), firma Finkbeiner používá na svým bagru tzv. tuhou verzi. Dostatečnou manévrovatelnost poskytuje vyklápěcí hlava Powertilt. “Rozhodl jsem se pro tuto kombinaci spolu s Matthiasem Pfaffem ze servisního střediska Reichert v Sinzheimu”, vysvětluje Finkbeiner. “Ta nám umožňuje dosáhnout dokonalé obratnosti našeho rypadla a závěsné desky, které bagr dodává plný výkon v každé poloze.”

Vedle tmavých borovic, které dávají oblasti jeho jméno, Schwarzwald (překl.: černý les), rovněž znamená dostatek srážek s kapacitou až 2100 mm deště a sněžení ve vyšších oblastech každý rok – až trojnásobek průměru v Německu. Díky čemuž se města a vesnice v této oblasti často potýkají s obrovským množstvím odtékající vody a jejích následků. Proto jsou zapotřebí speciální stroje a zkušená obsluha strojů, jako je firma Finkbeiner provádějící profesionální zemní práce na strmých a vlhkých svazích. Finkbeiner nás vzal s sebou do jednoho ze svých pracovišť na svahu v obci Ottenhöfen ve Schwarzwaldu.

Po příjezdu na staveniště na okraji Ottenhöfenu, závěsná deska ACA 750 okamžitě prokázala svou schopnost dosáhnout správného zhutnění v náročném terénu. Silné srážky a s tím související odtékající voda způsobila sesuv půdy na svahu zalesněné oblasti tak, že musel přeinstalovat část odvodňovacího propustku.

Prvním krokem bylo vyřešit nahromaděnou hlínu, kterou byla naplavena vodou. Tyto valy byly odklizeny do příkopu na úbočí a pomocí místních firem byly vykopány rýhy pro nové železobetonové roury o průměru 600 mm.

Nasazení desky ACA 750

“Jakmile jsme vytvořili přechod na stávající propustku a instalovány trubky pod povrchem vozovky, rozšířili jsme potrubí až do dalšího příkopu,” říká Finkbeiner. Příkop byl pak zasypán kameny a zeminou, dokud trubky zcela nezmizely. “Pak přišla na řadu závěsná deska ACA 750” říká Finkbeiner.

pridavna-deska-aca-750_3

Hutnění ve svahu

Celkově vzato, zhotovitel instaloval dobrých 12 metrů železobetonového potrubí a staral se o profesionální povrchové zhutnění. Oblast je nyní lépe chráněna proti budoucím sesuvy půdy. V případě, že byl substrát ve svahu zhutněn pouze pomocí lopaty bagru, mohlo by to během silných srážek vést k zatékání do této zeminy, což by způsobilo sesuvy půdy. To je hlavní důvod, proč je pro profesionální zhutnění strmých svahů nezbytné používat závěsné vibrační desky.

Přídavná deska ACA 750 na kráčejícím bagru je určna pro rýpadla o hmotnosti mezi 12 a 40 tun. Je ideálním nástrojem pro čisté zhutnění svahu. Jeho patentovaný systém chrání na obou stranách rám. Odstředivá síla 90 kN při pracovní šířce 740 mm a může v závislosti na typu podloží hutnit až do hloubky 1 metru.

To je důvod, proč pan Finkbeiner oceňuje zvláštní schopnosti své závěsné desky. “Mám ACA 750 asi 9 měsíců a jsem velmi spokojen s tímto robustním, zcela bezúdržbovým strojem. Zajišťuje enormní zhutnění i navzdory svým kompaktním rozměrům. Ujistil jsem se o tom, že jsem o tomto nákupu udělal správné rozhodnutí.”

Ukázalo se, že je to ten pravý – praktický stroj do málo přístupných krajinných oblastí a společnost Ammann je hrdá, že byla schopna dodat toto přídavné zařízení pro kráčivý bagr.

Fotogalerie


Související stroje

VÝROBA UKONČENA

- Závěsná vibrační deska Ammann
- Hmotnost: 950 kg
- Pracovní šíře: 74 cm
- Frekvence: 36 Hz
- Odstředivá síla: 84 kN


Další články z kategorie: O hutnící technice


O hutnící technice, Novinky , ,

15.10.2016