Elektronická fakturace

Zasílání daňových dokladů

Podle § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty souhlasíme se zasíláním daňových dokladů v elektronické podobě  výhradně na e-mailovou adresu: faktury(zavináč)kohut.cz

Zaslaný doklad musí splňovat tyto náležitosti:

 • Označení Faktura, v případě, že fakturujete s DPH je označení Faktura nepovinné, ale musí být uvedeno označení Daňový doklad
 • Jméno (název firmy) a adresu toho, kdo ji vydal
 • Název a adresu naší firmy
  • KOHÚT A SPOL. spol. s r. o.
  • Smilovice 3, 294 42 Luštěnice
  • ič: 49824465 | dič: CZ49824465
 • Datum vydání a datum splatnosti
 • Datum zdanitelného plnění
 • Pořadové číslo, to musí být jedinečné
 • Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování)
 • Faktura vystavená v elektronické podobě může (ale nemusí) být opatřena digitálním podpisem
Víte že, …