TECHNICKÉ KONTROLY STROJŮ (STK)

Provádíme kontroly technického stavu strojů pro zemní práce

S účinností od 1. ledna 2003 platí nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Ve snaze poskytovat co nejširší škálu služeb naší společností, jsme pro Vás od června 2009 připravili novinku: Provádění technických prohlídek zemních strojů na Vámi vybraném místě naším akreditovaným kontrolním technikem ČSMML, Jiřím Šulcem.

Technické kontroly strojů pro zemní práce (STK)

STK stavebních strojů
Provádění technických prohlídek je rovněž kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Stejně tak protokol o technické prohlídce, který je vyžadován i při vzniku jakékoliv škodní události (např. dopravní, materiální, pojistné, havarijní) v souvislosti s provozováním stroje.

Tento protokol Vám vystavíme po skončení prohlídky stroje včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů či doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly. Technická kontrola strojů se provádí 1x ročně.
 

Stroj nemusíte nikam vozit

Technickou prohlídku provedeme přímo u vás, na pracovišti stroje. Stačí si jen dohodnout termín, který vám bude vyhovovat.
 

Dle § 4 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost provádět minimálně jednou za 12 měsíců stanovené kontroly strojů a zařízení.

 

Zatím provozovatelé strojů toto nařízení bohužel nerespektují a většina z nich mnohdy ani netuší, že vůbec existuje. Pracují se zemními stroji, které často ohrožují nejen životy samotných strojníků, ale i osoby pracující v jejich blízkosti.

 

Vážnost situace si uvědomí až ve chvíli, kdy nastane škoda na majetku, úraz zaměstnance nebo dojde k tomu nejhoršímu, ke ztrátě lidského života. Toto pak ve vteřině změní chod nebo přivodí dokonce zánik dobře prosperující firmy a život samotné obsluhy.

 

Všichni víme, že dobře prováděná prevence bezpečnosti práce se stroji a sledování jejich technického stavu je schopna zabránit mnoha hmotným škodám a ztrátám na životech. Proto i uvedené nařízení vlády vzniklo. Je na provozovatelích, jak jej budou respektovat a dodržovat a na nás, znalcích těchto zařízení, jak je budeme prezentovat a provádět.

 

Pro více informací nebo pro objednání technické kontroly nám napište:

Kontaktujte nás


Beru na vědomí, že provozovatel tohoto webu, jako správce, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracovává moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefon, email. V případě, že se domníváte, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na provozovatele webu s žádostí o zjednání nápravy.

 


Související články: