Pomáháme splnit vaši zákonnou povinnost

STK stavebních strojů

Provádíme kontroly technického stavu – STK stavebních a zemních strojů. Zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost provádět STK každých 12 měsíců. Ve snaze poskytovat co nejširší škálu služeb, poskytujeme od června 2009: STK stavebních strojů, klidně i na vámi vybraném místě. Prohlídku provádí akreditovaný kontrolní technik ČSMML, Jiří Šulc (registrační číslo osvědčení: KT SZP 035).

STK stavebních strojů

Známka tech. prohlídky

Technické kontroly strojů pro zemní práce (STK)

Provádění technických prohlídek je rovněž kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Stejně tak protokol o technické prohlídce, který je vyžadován i při vzniku jakékoliv škodní události (např. dopravní, materiální, pojistné, havarijní) v souvislosti s provozováním stroje.

Tento protokol Vám vystavíme po skončení prohlídky stroje včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů či doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly. Technickou prohlídku stroje je ze zákona nutné provést minimálně jednou za 12 měsíců.

Nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, § 4 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost provádět minimálně jednou za 12 měsíců stanovené kontroly strojů a zařízení.

Stroj nemusíte nikam vozit

Technickou prohlídku provedeme přímo u vás, na pracovišti stroje. Stačí si jen dohodnout termín, který vám bude vyhovovat.

Klasifikace technického stavu stroje

0 – Bez závad (platnost tech. prohlídky 12 měsíců)
A – Lehká závada – neohrožuje provoz (platnost tech. prohlídky 12 měsíců)
B – Vážná závada – bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu (platnost tech. prohlídky 1 měsíc)
C – Nebezpečná závada – stroj má nebezpečné závady, nedoporučujeme provoz bez jejich odstranění, a provedení nové tech. kontroly

Zatím provozovatelé strojů toto nařízení bohužel nerespektují a většina z nich mnohdy ani netuší, že vůbec existuje. Pracují se zemními stroji, které často ohrožují nejen životy samotných strojníků, ale i osoby pracující v jejich blízkosti.

Vážnost situace si uvědomí až ve chvíli, kdy nastane škoda na majetku, úraz zaměstnance nebo dojde k tomu nejhoršímu, ke ztrátě lidského života. Toto pak ve vteřině změní chod nebo přivodí dokonce zánik dobře prosperující firmy a život samotné obsluhy.

Všichni víme, že dobře prováděná prevence bezpečnosti práce se stroji a sledování jejich technického stavu je schopna zabránit mnoha hmotným škodám a ztrátám na životech. Proto i uvedené nařízení vlády vzniklo. Je na provozovatelích, jak jej budou respektovat a dodržovat a na nás, znalcích těchto zařízení, jak je budeme prezentovat a provádět.

UPOZORNĚNÍ

Tato zákonem předepsaná technická prohlídka stroje nenahrazuje doklady (evidenční kontrola) požadované Dopravním inspektorátem pro zápis do Registru vozidel. Ty zajišťuje pouze Stanice technické kontroly (STK), kde musí být stroj vždy fyzicky přítomen.

Bližší informace:
Jan Vávra
vedoucí servisu
t: 326 357 883
m: 777 171 015

Pro více informací nebo pro objednání technické kontroly nám napište:


Beru na vědomí, že provozovatel tohoto webu, jako správce, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracovává moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefon, email. V případě, že se domníváte, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na provozovatele webu s žádostí o zjednání nápravy.

 


Související články:

O společnosti KOHÚT, Novinky

1.6.2009