Pomáháme splnit vaši zákonnou povinnost

STK stavebních strojů

Provádíme kontroly technického stavu – STK stavebních strojů. Zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost provádět STK každých 12 měsíců. Ve snaze poskytovat co nejširší škálu služeb, poskytujeme od června 2009: STK stavebních strojů, klidně i na vámi vybraném. Prohlídku provádí akreditovaný kontrolní technik ČSMML, Jiří Šulc (evidenční číslo 035/14).

STK stavebních strojů

Známka tech. prohlídky

Technické kontroly strojů pro zemní práce (STK)

Provádění technických prohlídek je rovněž kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Stejně tak protokol o technické prohlídce, který je vyžadován i při vzniku jakékoliv škodní události (např. dopravní, materiální, pojistné, havarijní) v souvislosti s provozováním stroje.

Tento protokol Vám vystavíme po skončení prohlídky stroje včetně doporučeného data následující technické kontroly a závěrů či doporučení k zajištění bezpečného provozu do následující technické kontroly. Technickou prohlídku stroje je ze zákona nutné provést minimálně jednou za 12 měsíců.

Nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, § 4 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost provádět minimálně jednou za 12 měsíců stanovené kontroly strojů a zařízení.

Stroj nemusíte nikam vozit

Technickou prohlídku provedeme přímo u vás, na pracovišti stroje. Stačí si jen dohodnout termín, který vám bude vyhovovat.

Klasifikace technického stavu stroje

0 – Bez závad (platnost tech. prohlídky 12 měsíců)
A – Lehká závada – neohrožuje provoz (platnost tech. prohlídky 12 měsíců)
B – Vážná závada – bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu (platnost tech. prohlídky 1 měsíc)
C – Nebezpečná závada – stroj má nebezpečné závady, nedoporučujeme provoz bez jejich odstranění, a provedení nové tech. kontroly

Zatím provozovatelé strojů toto nařízení bohužel nerespektují a většina z nich mnohdy ani netuší, že vůbec existuje. Pracují se zemními stroji, které často ohrožují nejen životy samotných strojníků, ale i osoby pracující v jejich blízkosti.

Vážnost situace si uvědomí až ve chvíli, kdy nastane škoda na majetku, úraz zaměstnance nebo dojde k tomu nejhoršímu, ke ztrátě lidského života. Toto pak ve vteřině změní chod nebo přivodí dokonce zánik dobře prosperující firmy a život samotné obsluhy.

Všichni víme, že dobře prováděná prevence bezpečnosti práce se stroji a sledování jejich technického stavu je schopna zabránit mnoha hmotným škodám a ztrátám na životech. Proto i uvedené nařízení vlády vzniklo. Je na provozovatelích, jak jej budou respektovat a dodržovat a na nás, znalcích těchto zařízení, jak je budeme prezentovat a provádět.

Kontakt:
Jan Vávra
vedoucí servisu
t: 326 357 883
m: 777 171 015

Pro více informací nebo pro objednání technické kontroly nám napište:


Beru na vědomí, že provozovatel tohoto webu, jako správce, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zpracovává moje osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, bydliště, telefon, email. V případě, že se domníváte, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na provozovatele webu s žádostí o zjednání nápravy.

 


Související články:

O společnosti KOHÚT, Novinky

1.6.2009