Mechanicky zpevněné kamenivo

Mechanicky zpevněné kamenivo

Mechanicky zpevněné kamenivo je určeno jako spodní nebo horní podkladní vrstva vozovek, odstavných letištních či parkovacích ploch, ramp, nájezdů, ale i např. jako podkladní vrstva pro podlahové konstrukce v halách v závislosti na zatížení této plochy.

Mechanicky zpevněné kamenivoMZK

Mechanicky zpevněné kamenivo vzniká zhutněním nestmelené směsi kameniva nejčastěji frakce 0/32 bez použití tmelící složky. Podmínkou je stanovení ideální křivky zrnitosti drceného kameniva a optimální dávka vody. Základním stavebním materiálem pro kvalitní nestmelené vrstvy (MZK) je tedy směs drceného kameniva o zrnitosti od 0 mm do 32 mm (někdy až 45 mm). Větší zrna musí v nestmelené vrstvě vytvořit pevnou kostru. Jednotlivá zrna jsou vzájemně zaklíněná a prostor mezi nimi je vyplněn zrny menšími, která jsou též ve vzájemném kontaktu a v jejich mezerách jsou pak zrna prachová.

Kde se používá mechanicky zpevněné kamenivo:

  • Podkladní vrstvy vozovek
  • Podkladní vrstvy železnic
  • Příprava obslužných komunikací pro liniové stavby
  • Podkladní vrstva pod hřiště
  • Podkladní vrstva pod parkovací plochy
  • Podkladní vrstvy na stavbách
  • Zpevnění lesních a zemědělských komunikací

Nejčastěji bývá mechanicky zpevněné kamenivo hutněno pomocí tahačových válců nebo hydrostatických vibračních desek.

Související stroje

- se vznětovým motorem Hatz diesel
- tří-hřídelový budič vibrací
- plně hydraulická vibrační deska

- hydrostatická vibrační deska Ammann
- provozní hmotnost: 800 kg

- tahačový válec na zeminu
- motor Deutz Tier 4f
- hmotnost: 21.930 kg
- max.hmotnost: 26.000 kg

- tahačový válec na zeminu
- motor Deutz Tier 4f
- hmotnost: 19.750 kg
- max.hmotnost: 26.000 kg

 


Další články z kategorie: O hutnící technice / O vibračních válcích

 

O hutnící technice, O vibračních válcích, Novinky , ,

24.1.2016