Co je Load sensing system

Co je Load sensing system?

Článek o tom, co je Load sensing system u smykem řízených nakladačů Locust.

Regulace tlaku a množství hydraulického oleje

Co je Load sensing system

Locust se systémem Load Sensing

Systém hlášení, pomocí něhož je axiálnímu více-pístovému čerpadlu signalizováno, jaké množství hydraulického oleje právě v daném okamžiku potřebuje.

Nastavitelné čerpadlo dodává pouze takové množství oleje a pod takovým tlakem, kolik právě daný úkon vyžaduje. Změna dodávaného množství se provádí škrticí klapkou. Ta se více či méně vychýlí ze své polohy v závislosti na množství potřebném pro příslušný spotřebič.

Úspory energie vlivem eliminace ztrát škrcením u systému load sensing a dále umožněním rekuperace energie při spouštění břemene (např. ramene se lžící nakladače) dosahují přibližně 2 % celkových provozních nákladů.

Load sensing system a smykem řízené nakladače Locust

SX 12 (v nakladačích Locust 903) nebo SX 14 (v nakladačích Locust 1203) je rozvaděč s tlakovou váhou, čili ventilem, který musí protlačit, aby přetekl olej.

Proto je Load Sensing Systém (snímací systém, load sensing = snímání zátěže) propojen zpětnou vazbou s regulačním čerpadlem A10VO45.

Load Sensing systém zajišťuje, že bez vyklonění ovládacích pák nebo zapnutí PZ (přídavných zařízení nakladače) je regulační deska čerpadla A10VO45 v nulové poloze.

Věříme, že jste v tomto článku dostali odpověď na to, co je Load sensing system.

Zdroj: Locustloaders - Co je Load sensing system

Aktuálně vyráběné nakladače Locust


Další články z kategorie

O nakladačích, Novinky , , , ,

9.9.2008