Pomáháme splnit vaši zákonnou povinnost

STK stavebních strojů

Jako autorizované servisní středisko výrobců strojů provádíme kontroly technického stavu (STK) stavebních a zemních strojů. Zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost provádět technické prohlídky na strojích každých 12 měsíců. Ve snaze poskytovat co nejširší škálu služeb, poskytujeme od června 2009: STK stavebních strojů, klidně i na vámi vybraném místě. Prohlídku provádí akreditovaný kontrolní technik ČSMML (registrační číslo osvědčení: KT SZP 035).

Technické kontroly strojů pro zemní práce (STK)

STK stavebních strojů

Známka tech. prohlídky

Provádění technických prohlídek je kontrolováno pracovníky Inspektorátu bezpečnosti práce. Stejně tak je protokol o technické prohlídce vyžadován i při vzniku jakékoliv škodní události (např. dopravní, materiální, pojistné, havarijní) v souvislosti s provozováním stroje.

Protokol o technické prohlídce vystavuje akreditovaný technik po skončení inspekční prohlídky stroje včetně doporučeného data pro následující prohlídku. Dále jsou v protokolu uvedeny závěry či doporučení k zajištění bezpečného provozu stroje do následující technické kontroly. Technickou prohlídku stroje je ze zákona nutné provádět minimálně jednou za 12 měsíců.

Nařízení vlády 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, § 4 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost provádět minimálně jednou za 12 měsíců stanovené kontroly strojů a zařízení.

Stroj nemusíte nikam vozit

Technickou prohlídku běžně provádíme přímo u zákazníka na pracovišti stroje. Stačí si jen dohodnout termín, který vám bude vyhovovat (rezervace na tel: 777 171 015).

Klasifikace technického stavu stroje

0 – Bez závad (platnost tech. prohlídky 12 měsíců)
A – Lehká závada – neohrožuje provoz (platnost tech. prohlídky 12 měsíců)
B – Vážná závada – bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu (platnost tech. prohlídky 1 měsíc)
C – Nebezpečná závada – stroj má nebezpečné závady, nedoporučujeme provoz bez jejich odstranění, a provedení nové tech. kontroly

Zatím provozovatelé strojů toto nařízení bohužel nerespektují a většina z nich mnohdy ani netuší, že vůbec existuje. Pracují se zemními stroji, které často ohrožují nejen životy samotných strojníků, ale i osoby pracující v jejich blízkosti.

Vážnost situace si uvědomí až ve chvíli, kdy nastane škoda na majetku, úraz zaměstnance nebo dojde k tomu nejhoršímu, ke ztrátě lidského života. Toto pak ve vteřině změní chod nebo přivodí dokonce zánik dobře prosperující firmy a život samotné obsluhy.

Všichni víme, že dobře prováděná prevence bezpečnosti práce se stroji a sledování jejich technického stavu je schopna zabránit mnoha hmotným škodám a ztrátám na životech. Proto i uvedené nařízení vlády vzniklo. Je na provozovatelích, jak jej budou respektovat a dodržovat a na nás, znalcích těchto zařízení, jak je budeme prezentovat a provádět.

UPOZORNĚNÍ
Tato zákonem předepsaná technická prohlídka stroje nenahrazuje doklady (evidenční kontrola) požadované Dopravním inspektorátem pro zápis do Registru vozidel. Ty zajišťuje pouze Stanice technické kontroly (STK)
, kde musí být stroj vždy fyzicky přítomen.

Pro více informací nebo pro objednání technické kontroly volejte 777 171 015 nebo nám napište:

Další články:

O nakladačích, O manipulátorech, O vibračních válcích, O bagrech, O dumperech, O společnosti KOHÚT, Novinky

1.6.2009