Závady hydraulických kladiv

Závady hydraulických kladiv a jejich odstraňování

Hydraulické kladivo FINE 45

Pokyny pro odstraňování závad byly zpracovány aby pomáhaly obsluze při zjišťování pravděpodobné příčiny a při jejím odstranění. Závady hydraulických kladiv většinou souvisí s jeho nosičem (bagrem / nakladačem).

Když se objeví nějaké problémy zjistěte podrobnosti (dle následujících ověřovacích postupů) a obraťte se na servisní středisko KOHÚT A SPOL. Smilovice (tel: 326 357 881).

Zkontrolujte níže zmíněné položky a spojte se se servisním střediskem KOHÚT aby provedl další kontroly a  opravila ty závady, které vy sami opravit nemůžete.

Nejčastější závady hydraulických kladiv

Závada

Její odstranění

Vibrace hadic při provozu kladiva jsou intenzivnější

 • Nadměrná vibrace hadice s vysokým tlakem  (klesl tlak plynu v akumulátoru)
 • Nadměrná vibrace hadice s nízkým tlakem  (klesl tlak plynu v zadní hlavě)
 • Zkontrolujte a příp. vyměňte náplň dusíku
 • Znovu naplňte plynem.

Jestliže znovu naplníte akumulátor nebo zadní hlavu a plyn uniká, může se jednat o poškozenou membránu nebo plnící ventil.

Píst pracuje ale nenaráží na oskrt

(Poškozená nebo  zadřená stopka nástroje)

 • Vytáhněte nástroj a zkontrolujte ho. Jestliže se nástroj zadírá, opravte ho pomocí brusky nebo vyměňte nástroj a /nebo čepy nástroje.
Nedostatek hydraulického oleje
 • Doplňte hydraulický olej.
Hydraulický olej je vadný nebo znečištěný

Olej zbělal, nebo nemá dostatečnou viskozitu (Bíle zbarvený olej obsahuje vodu nebo vzduch)

 • Vyměňte všechen hydraulický olej v hydraulickém systému základního stroje.
Ucpaný olejový filtr v potrubí
 • Vymýt nebo vyměnit filtrační element.
Frekvence úderů nadměrně vzrostla

(Porucha nebo špatné seřízení seřizovacího elementu ventilu nebo únik dusíku ze zadní hlavy)

 • Seřiďte nebo vyměňte poškozený díl a zkontrolujte tlak dusíku v zadní hlavě
Nadměrné snížení frekvence úderů

(Nadměrný tlak plynu v zadní hlavě)

 • Seřiďte tlak dusíku v zadní hlavě.
Základní stroj nejede rovně nýbrž kličkuje, nebo je při jízdě málo výkonný

(Vadné čerpadlo základního stroje nebo nesprávně nastavený tlak hlavního pojistného ventilu).

 • Volejte servis KOHÚT (tel: 777 171 015)

Pokyny k odstraňování závad

Příznak

Příčina

Požadovaná činnost

Kladivo netluče
 1. Nadměrný tlak dusíku v zadní hlavě
 2. Uzavírací ventil (-y) uzavřen.
 3. Nedostatek hydraulického oleje.
 4. Špatně nastavený tlak na pojistném ventilu
 5. Vadná spojka na hydraulické hadici
 6. Netěsnost hydraulického oleje v zadní hlavě
 1. Znovu nastavte tlak dusíku v zadní hlavě
 2. Otevřete uzavírací ventil.
 3. Naplňte hydraulický olej.
 4. Znovu nastavte tlak
 5. Utáhnout nebo vyměnit
 6. Vyměňte O-kroužek v zadní hlavě nebo těsnění v držáku těsnění
Malá síla při dopadu
 1. Netěsné nebo ucpané potrubí.
 2. Ucpaný filtr na vratné větvi z nádrže.
 3. Nedostatek hydraulického oleje.
 4. Znečištění hydraulického oleje nebo znehodnocení teplem.
 5. Slabý výkon hlavního čerpadla.
 6. Nižší tlak dusíku v zadní hlavě.
 7. Nízký průtok zaviněný špatným nastavením seřizovacího elementu ventilu
 8. Nástroj je v nesprávné poloze
 1. Zkontrolujte trubky
 2. Vyperte nebo vyměňte filtr.
 3. Naplňte hydraulický olej.
 4. Vyměňte hydraulický olej.
 5. Obraťte se na autorizovanou servisní dílnu.
 6. Doplňte dusík.
 7. Znovu seřiďte seřizovací element ventilu
 8. Zatlačte nástroj dolů  (manipulací se základní jednotkou)
Nepravidelný dopad
 1. Nízký tlak dusíku v akumulátoru.
 2. Špatný píst nebo vadný kluzný povrch ventilu.
 3. Píst se pohybuje dolů/nahoru do prázdné komory kladiva.
 1. Znovu naplňte dusíkem a zkontrolujte akumulátor. Je-li třeba, vyměňte membránu.
 2. Obraťte se na autorizovaného místního distributora.
 3. Zatlačte nástroj dolů  (manipulací se základní jednotkou)
Nesprávný pohyb nástroje
 1. Nesprávný průměr nástroje.
 2. Opotřebení čepů nástroje způsobilo zaklesnutí nástroje a jeho čepů.
 3. Nástroj uvázl ve vnitřní objímce.
 4. Deformovaný nástroj a místo dopadu pístu.
 1. Použijte předepsaný nástroj.
 2. Vyhlaďte drsný povrch nástroje.
 3. Vyhlaďte drsný povrch vnitřní objímky. Je-li třeba, vyměňte vnitřní objímku.
 4. Vyměňte nástroj za nový.
Náhlý pokles výkonu a kolísání tlaku v potrubí
 1. Plyn unikl z akumulátoru
 2. Poškozená membrána.
 • Je-li třeba, vyměňte membránu.
Únik oleje z předního krytu
 • Opotřebené těsnění válce
 • Nahraďte těsnění novým
Únik oleje ze zadní hlavy
 • Poškozený O-kroužek a/nebo plynové těsnění
 • Vyměnit příslušná těsnění za nová.
Zdroj: FINE - článek: Závady hydraulických kladiv

Související stroje

Související články

O hydraulických kladivech, Novinky ,

6.3.2016