Sněhová radlice

Odklízení sněhu nakladačem

Sněhová radlice jako příslušenství kolových nakladačů je určena pro úklid sněhu napadaného na komunikace nebo parkoviště.