Servis vibračních pěchů

Porovnání motorů pro vibrační pěchy

2-takt vs. 4-takt

Tento článek porovnává benzínové motory pro vibrační pěchy, zda jsou lepší 2-taktní nebo 4-taktní motory.

Motor Honda

Motor Honda

Hodně už toho bylo řečeno a napsáno o těchto dvou různých technologiích motorů pro vibrační pěchy.
Oba motory mají své výhody i nevýhody; hodně záleží na podmínkách, při kterých jsou motory využívány.

Tzv. “z učebnice”: 2-taktní motory mají některé výhody oproti 4-taktním, jako je například nižší hmotnost, vyšší výkon na jednotku, nižší výrobní náklady a jednodušší design. Tyto vlastnosti jsou jasné.
Výhodné je stále ještě použití pro “kapesní” zařízení (motorové pily, vyžínače, atd.), kde 4-taktní motory mají ještě více nevýhod než ty 2-taktní.

Nicméně, jistě nelze popřít, že 2-taktní motory mají ve srovnání s 4-taktnímy motory i některé nevýhody.
Za prvé, je obtížné namíchat vždy ten správný poměr paliva a oleje.
Obecně platí, že startování stroje s 2-takt motorem je rovněž obtížnější. Kromě toho, 2-taktní motory mají vyšší spotřebu paliva a oleje, vyšší nároky na údržbu, jsou hlučnější a v neposlední řadě také mají tendence vypouštět do ovzduší větší množství nespálených uhlovodíků (HC) a částic (PM) z důvodu především spalování oleje v benzínu, a vzhledem k tomu, že část paliva vychází přímo z výfuku při nedokonalém spalování.

Uhlovodíky (HC) obsahují mnoho toxických látek, které mohou způsobovat mimo jiné rakovinu případně mají další
nepříznivé účinky na zdraví. Jedním ze známých uhlovodíků je benzen.

Oxidy dusíku (NOx) je skupina vysoce reaktivních plynů, které obsahují dusík a kyslík v různých množstvích. Uhlovodíky (HC) reaguje s oxidy dusíku (NOx) za přítomnosti slunečního světla vytváří ozón.

Částice (PM) jsou malé částice nebo kapky suspendované ve vzduchu, které mohou získat celou řadu chemických složek. Menší částice jsou obecně škodlivé pro lidské zdraví, protože pronikají hlouběji do plic než větší částice.

V níže uvedeném grafu, jsme porovnali hodnoty emisí 2-taktních motorů běžně používaných pro vibrační pěchy se 4-taktním motorem Honda GXR120RT, které používají do vibračních pěchů Ammann. Pro srovnání jsme v následujícím odkazu přidali další 4-taktní motor pro pěch (i jiné značky než Honda).

Porovnání motorů pro vibrační pěchy

Tento článek pojednává o porovnání motorů pro vibrační pěchy, zda jsou lepší 2-taktní nebo 4-taktní motory.

grafy

Hodnoty emisí jsou brány z databáze Environmental Protection Agency (E.P.A.).
http://www.epa.gov/otaq/documents/eng-cert/nr-s-si-cert-ghg-15.xls
Mnohem více škodlivé pro životní prostředí obecně, ale také pro zdraví obsluhy jsou hodnoty HC+NOx, které jsou u 2-taktních motorů o více než 250% vyšší než u motoru Honda GXR120RT.Z tohoto grafu můžeme vidět, že hodnota CO pro 4-taktní motory je obecně o 40-80% vyšší ve srovnání s 2-taktními motory (avšak stále nižší než je definována úroveň emisí dle předpisů “Euro 2” (2012/88 / ES) – což je 603 g / kW-hr).
Plyn CO není škodlivý pro provozovatele, jestliže je provozován pod širým nebem.

Maximální hodnoty pro motory s objemem větším než 50 ccm byly stanoveny na 72 g/kW-h (2012/88 / ES).

Výrobce motorů Honda je přesvědčen, že pro životní prostředí, ale i pro obsluhu jsou 4-taktní technologie to nejlepší.

Motory Honda GXR120RT jsou certifikovány pro prodej a provoz v Evropě, Spojených Státech, Kanadě a Austrálii. Stejný motor vyhovuje pro všechna tato území z hlediska emisí.

Motor Honda GXR120RT byl speciálně navržen a vyvinut pro zástavbu do vibračních pěchů. Jako příslušenství je pro tyto motory dodávána kontrolka hladiny oleje.

Ta správná volba, pokud se jedná o …

  • šetrnost k životnímu prostředí
  • výrobu ekologicky šetrných strojů
  • nákupu / užívání výrobků šetrných k životnímu prostředí
zdroj: Ammann-Group.com (03.2016)

Související stroje

- vibrační pěch Ammann
- hmotnost: 28/29 kg
- pracovní šíře patky: 80 mm
- pro pokládku kabelů nebo závlahy

- prémiová výbava
- provozní hmotnost: 68 kg
- motor: Honda GX120

- provozní hmotnost: 68 kg
- motor: Honda GX100

- prémiová výbava
- provozní hmotnost: 62 kg
- motor: Honda GX120

- provozní hmotnost: 62 kg
- motor: Honda GX100

 


Další články z kategorie: O hutnící technice

29.1.2019

Ammann slaví 150. výročí

INFO | Společnost Ammann při svém kulatém výročí zdvojnásobuje úsilí v oblasti technologie a udržitelnosti – dvou hnacích sil, které stojí za prvními 150 lety úspěšnosti.

20.10.2016

Hutnicí stroj pro všechny případy

FOTOGALERIE | Zemina, štěrk, asfalt nebo dlažba – při zahradních a krajinářských úpravách prokazuje vibrační deska APF 1240 své silné stránky.

15.11.2012

Stroje na hutnění výkopů

Jaké stroje lze použít pro hutnění výkopů: Nesené desky, pěchy, příkopové válce. KOHÚT A SPOL. s.r.o. dodává stroje na hutnění výkopů


O hutnící technice, Novinky , ,

23.3.2016