Hutnění

Hutnění

Hutnění je technologie používaná ve stavebnictví a  je metodou mechanického zvyšování hustoty materiálu. Slouží pro zvýšení únosnosti materiálu, zamezení sesedání, předchází poškození mrazem, zlepšuje stabilitu, omezuje propustnost vody.
Při nedostatečném zhutnění jsme často svědky sesedání překopů silnic, praskání základů staveb, praskání potrubí, eroze („podemílání“) staveb a dalších nepříjemných jevů.
Zhutňovací metody i technika jsou přitom poměrně cenově nenáročné a dostupné.
Jejich správným použitím tak lze jednoduchým a levným způsobem zamezit značným škodám.

Zhutňované materiály

V běžné praxi se jedné zejména o zhutňování zemin, zhutňování živičných povrchů a zhutňování při pokládce zámkové dlažby. Každý z těchto materiálů má svá specifika, která se dále pokusíme ve stručnosti nastínit. Zájemce o detailní informace odkazuji na dostupnou literaturu.

Hutnění zemin

Teorie je v tomto případě značně obsáhlá. V praxi je důležité mít na zřeteli zejména:

  • typ zeminy s ohledem na její soudržnost
  • obsah vody – pro zhutňování má obsah vody často rozhodující význam
  • tloušťka zhutňované vrstvy

Hutnění živic

V malém stavebnictví se jedná zejména o opravy poškozených komunikací nebo opravy po provedení překopů. Práce většího rozsahu provádějí ve většině případů odborné firmy, které jsou s touto problematikou dobře obeznámeny.

Hutnění při pokládce zámkových dlažeb

Zahrnuje zhutnění podkladních vrstev i následné zadusání položené dlažby. Přesné pracovní postupy jsou poměrně dobře propracovány a dají se najít v literatuře [4].

Volba typu hutnícího stroje

Pro výše popsané druhy prací se používají tyto typy hutnících strojů:

Vibrační desky (více…)

Jsou vhodné pro všechny výše popsané druhy prací. Jedná se o velmi univerzální stroje s vysokým hutnícím účinkem, navíc cenově velmi dostupné, takže si je mohou dovolit i malé či začínající stavební firmy.

Stroje nejlehčí váhové kategorie 60-80 kg jsou vhodné pro opravy komunikací, v omezené míře pro další druhy nasazení. Jejich podstatnou výhodou je snadná manipulace při nakládání a skládání z přepravního prostředku, proto jsou oblíbené např. u opravářských čet SÚS.

Střední váhová kategorie 100-120 kg jsou stroje, které vynikají svoji univerzálností. Je možné je nasadit na všechny druhy prací, od hutnění živic a zemin až po hutnění zámkové dlažby. Přitom stále zachovávají výhodu poměrně snadné manipulace. V této kategorii nabízejí výrobci nejvíce typů.

Nejtěžší typy jednosměrných vibračních desek jsou vhodné pro práce, kde je vyžadován velký hutnící účinek. Kvůli vyšší váze je s nimi již obtížnější manipulace, a proto je vhodné je nasazovat tam, kde mohou pracovat delší dobu na jednom místě. Reverzní vibrační desky se dodávají ve váhových kategoriích 100-1000 kg. Zatímco nejlehčí kategorie může sloužit i jako komfortnější alternativa jednosměrných desek, těžké reverzní desky patří mezi vysoce výkonné hutnící stroje. Vibrační desky mají jen omezené použití při zhutňování výkopů a vysloveně nevhodné jsou při hutnění soudržných zemin (jíly) s vyšším obsahem vody.

Vibrační pěchy (více…)

Vibrační pěch – na rozdíl od ostatních hutnících strojů – využívají rázový účinek na materiál. Používají se pro hutnění zemin, zvláště tam, kde nelze použít vibrační desky, tedy pro hutnění ve výkopech. Hutnící patka (pracovní část stroje) má šířku okolo 30 cm, takže je možné pracovat i v poměrně úzkém výkopu. Díky rázovému účinku a malé ploše patky mají i při poměrně nízké vlastní hmotnosti (obvykle 60-70 kg) poměrně vysoký hloubkový účinek.

Omezením vibračních pěchů je malý plošný výkon a nemožnost vytvoření kvalitní rovinné plochy.

Vibrační válce (více…)

Podobně jako vibrační desky slouží pro hutnění zemin i živičných povrchů. Jejich předností je vysoký plošný výkon a možnost snadnější manipulace vlastním pojezdem.

zdroj: Ammann, wikipedia

Další články z kategorie: O hutnící technice / O vibračních válcích

25.4.2016

Válce Ammann ARX nově i s oscilací

VIDEO | Stroje ARX jsou první vibrační válce Ammann s oscilačním procesem, který umožňuje rychlejší dosažení požadovaných výsledků při použití menší vibrace. Oscilací se eliminuje přibližně 90% napětí působícího při použití klasického vibračního systému do okolí a materiálů.

25.9.2017

Válcování věcí (3.díl – gumový koník)

VIDEO, SERIÁL | Další díl přejíždění věcí válcem je o gumovém koníkovi, nebo spíše oslíkovi. Jestli odolá drtivému tlaku patnáctitunového válce se můžete podívat v následujícím videu..

15.11.2012

Stroje na hutnění výkopů

Jaké stroje lze použít pro hutnění výkopů: Nesené desky, pěchy, příkopové válce. KOHÚT A SPOL. s.r.o. dodává stroje na hutnění výkopů


O hutnící technice, O vibračních válcích, Novinky , , , ,

15.11.2015