inteligentní hutnění

Nejlepších výsledků hutnění dosahují válce se systémem ACE

ACE = Ammann Compaction Expert

Praxe nám ukázala, že nejlepších výsledků hutnění dosahují válce se systémem ACE.

Nejlepších výsledků hutnění dosahují válce se systémem ACE

Válec s ACE

U hlukově optimalizovaného asfaltu (tzv. LOA) je nezbytná zvláště přesná pokládka za předpokladu odpovídajících odborných znalostí. Důležitý je i ten fakt, že ne každý válec na hutnění asfaltu se hodí pro hutnění tenké povrchové vrstvy.

Na zkušebním úseku z pověření města Ulm byly s tandemovým vibračním válcem AV 85-2 se systémem Ammann Compaction Expert ACE získány ohromující zkušenosti.

600 m dlouhý zkušební úsek s hlukově optimalizovaným asfaltem kladl na vázací a povrchovou vrstvu silnice zvláštní požadavky. Kvůli časovému omezení a přídavku vosku v pojivu nepřicházel v úvahu statický válec, u něhož jsou nezbytné četné přejezdy. Povrchová vrstva je hutnitelná jen dvěma až třemi přejezdy, a to asi 30 až 40 m za finišerem. A zde se na zkušební dráze s výrazným náskokem prosadil tandemový vibrační válec AV 85-2 ACE značky Ammann s elektronickým řízením.

Nejlepších výsledků hutnění dosahují válce se systémem ACE

Se systémem Ammann Compaction Expert (tzv. ACE) je možné měnit účinnou amplitudu vertikálně přiváděné hutnicí energie, a to ručně nebo automaticky od 0 až na 100 procent. Souběžně lze příslušným podmínkám přizpůsobit frekvenci, což je kombinace, kterou tímto způsobem nabízejí pouze válce Ammann. Tuto formu inteligentního hutnění a měření používá Ammann nejen u tandemového vibračního válce AV 85-2, ale v modifikovaných verzích i u tahačových válců nebo hydraulických vibračních desek. Hluk, který místní obyvatelé na zkušebním úseku na Berlínském okruhu v Ulmu vnímají, se mezitím výrazně snížil.

zdroj: Ammann CZ (10/2011)
O vibračních válcích, Novinky ,

24.10.2011

Zanechte odpověď

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.