SERVIS STROJŮ: 777 171 015  |  PŮJČOVNA: 777 765 599  |  NÁHRADNÍ DÍLY: 777 765 585  |  PRODEJ: 777 765 588
Současnost a perspektivy výroby nakladačů ve Way Industries

Současnost a perspektivy výroby nakladačů ve Way Industries

Přepis rozhovoru s Ing. Slašťanem z magazínu „Stavebné stroje a mechanizácia“: Současnost a perspektivy výroby nakladačů ve Way Industries

Výrobně-obchodní společnost WAY INDUSTRIES, a. s., se sídlem v Krupině je předním slovenském strojírenským výrobcem s dlouholetou tradicí. Nosný výrobní sortiment sestává ze smykem řízených nakladačů LOCUST a odminovacích systémů BOŽENA.

Jaké jsou další záměry firmy v oblasti vývoje a výroby

jakož i o její pozici na trhu s mobilními pracovními stroji nám přiblížil generální ředitel společnosti WAY INDUSTRIES, Ing. Milan Slašťan.

MSSaM: Pane řediteli, společnost Way Industries je lídrem ve výrobě smykem řízených nakladačů na Slovensku. Pociťuje v tomto směru konkurenci?

Současnost a perspektivy výroby nakladačů ve společnosti Way Industries

Ing. Slašťan


Ing. Milan Slašťan:
V oblasti výroby a prodeje smykem řízených nakladačů je v současnosti velmi široká a silná konkurence a my ji samozřejmě pociťujeme. A vnímáme ji o to víc, že se nacházíme v přetrvávajícím době hospodářské krize (resp. těsně po ní a těsně před nástupem další), kdy došlo k výraznému poklesu poptávky po nákupu jakékoliv nové stavební či jiné techniky. Podnikatelé, jako naši koncoví zákazníci, jsou opatrní při investování do nových strojů, silný je trh již opotřebovaných strojů.

Živnostníci, kteří kdysi v minulosti při získání nějaké zakázky na pár měsíců neváhali a zakoupili si nový stroj. Dnes volí cestu minimalizace rizika s potenciálním dalším možným vytížením nově pořízeného stroje i po realizaci zakázky a raději si stroj zapůjčí. Můžeme konstatovat, že dnes nabídka převyšuje nad poptávkou, což vede výrobců k hledání možných řešení a alternativ, ať už ve vazbě k danému segmentu, resp. k vytížení strojních a technologických kapacit i jiným směrem.

Začátek demokracie a včlenění se bývalých socialistických zemí do Evropy a světa umožnilo společnostem rozšířit své prodejní trhy a teritoria. I tam kde to dříve nebylo možné, ale zároveň jsme tímto umožnili vstoupit na naše trhy a výsostné teritoria „Západním“ společnostem. Tyto byly a dodnes mnohdy stále jsou pružnější, flexibilnější, produktivnější a hlavně – naučené se chovat tržněji.

MSSaM: Jaké další výrobky tvotří portfolio výroby Way Industries?

Ing. Milan Slašťan: Historie společnosti se dlouhodobě spojuje s výrobou smykem řízených nakladačů. Tyto jsou nosným produktem společnosti již několik desítek let. I v roce 2011 tyto tvořily spolu s prodejem náhradních dílů na ně více než 60% celkového obratu společnosti. Dalším „mladším“ finálním produktem, jehož začátek výroby a prodeje se traduje do roku 1995, jsou odminovávacím systémy Božena. K produktům, které nejsou kategorizovány jako finální produkt, se řadí výroba ocelových konstrukcí. Jedná se o komponenty pro jednoho ze světových lídrů ve výrobě silničních válců, ta začala v loňském roce. Je vhodným doplňkovým sortimentem, který nám umožňuje lepší a ekonomičtější využití strojních a výrobních kapacit.

MSSaM: Mohl byste zhodnotit současnou úspěšnost odminovacích strojů na světových trzích?

Ing. Milan Slašťan: Toto je velmi zajímavě vyslovená otázka. Je asi na mně, jak budu vnímat a chápat „úspěšnost“ odminovacích strojů. Pokud bych měl mluvit o úspěšnosti prodeje odminovacích strojů, tak s celkovým počtem 185 prodaných strojů od 1995 jsme světový lídr. To znamená, že nám patří jedno místo na stupni vítězů. No a pokud bych měl mluvit o úspěšnosti ve vazbě na technické parametry a užitkovost strojů. Jedním z takových nestranných pohledů by bylo zřejmě nezávislé hodnocení různých odminovacích strojů přímo v terénu.

Taková soutěž strojů od různých výrobců se koná každý rok na odminovávacím sympoziu v Šibeníku v Chorvatsku. Z posledních dvou let jsme si dovezli zlaté medaile. Každopádně je namístě říci, že jde o speciální segment trhu, speciálních zákazníků a o speciální přístup k vývoji, podpoře zákazníka a k servisu, který provádíme přímo z Krupiny, přičemž naše stroje jsou provozovány přibližně v 30 zemích světa, téměř na všech kontinentech. V segmentu speciální techniky, tentokrát pro oblast policejních složek, v současnosti vyvíjíme druhý prototyp Božena RIOT se zapracovanými požadavky a připomínkami potenciálních zákazníků z celého světa.

MSSaM: Jaký je podíl smykem řízených nakladačů z vaší produkce na Slovensku resp. v EU a který typ nakladače je nejprodávanější, nejoblíbenější resp. nejčastěji používaný?

Ing. Milan Slašťan: Je velmi těžké mluvit o přesných číslech, pokud se budete ptát na tržní podíl v jednotlivých zemích. V každé z nich je jiný statistický systém na sledování prodeje nových strojů. Někde jsou do něj zahrnuty i stroje prodávané z půjčoven, popřípadě to zkreslují opětovné prodeje. Každopádně musím říci, že historicky jsou pro nás, co se týče tržních podílů, nejzajímavější a nejlepší slovenský a český trh, kde jsme v jednom i druhém případě lídry v prodejích, s podílem mezi 40 – 50%.

Co se týče množství prodaných strojů, tak je pro nás zajímavý ruský trh, kde jsme v loňském roce odeslány 199 strojů, z celkového počtu 509 prodaných strojů. Co se týče nejoblíbenějších strojů, tak tady musím říci, že 3 typy strojů nám dělají více než 90% celkových tržeb. Jde o stroje L752, L753 a L903. Z mého pohledu při těchto strojích jedná o nejlepší poměr ceny a užitných vlastností, a to ve vazbě na výšku vstupní investice, nákladů provozu stroje a servisu, resp. nejlepší poměr užitných vlastností k celkovým nákladům.

MSSaM: Jaká je podle vás strategie vývoje konstrukce nakladačů v nejbližší budoucnosti?

Ing. Milan Slašťan: Ptáte se mě na naši, firemní strategii nebo na mou představu o obecné strategii vývoje nakladačů v budoucnosti. Jedno i druhé samozřejmě velmi úzce souvisí. podle mě je to velmi široká a také dost specifická otázka. Asi by bylo na místě se podívat, jakou funkci a službu samotný nakladač nabízí, a podívat se na to, jak a čím se bude daná práce a služba vědět zrealizovat a poskytnout v budoucnosti. V blízké budoucnosti je třeba se zaměřit na otázky typu pohonů, energetické náročnosti a interakce ve vazbě na technické provedení.

V dlouhodobém horizontu je dost pravděpodobné, že konkurentům na tomto poli nám nebude nějaký jiný výrobce smykem řízených nakladačů, ale výrobce diametrálně jiných produktů a strojních zařízení, které dokáží zákazníka uspokojit právě v téže oblasti. Možná užší specializovaných, ale s vyšší přidanou hodnotou pro tu kterou specifickou činnost.

MSSaM: Předpokládáte v blízkém období nárůst potřeby nakladačů?

Ing. Milan Slašťan: Dnes všude čtete, slyšíte, popřípadě vidíte ve zprávách, že krize opět přichází. Podle mě v tom, zda to tak bude, nebo nebude, dost vážnou roli hraje psychika a podvědomí celého davu, národa, lidstva. No a to podvědomí davu je založené a skládá se z pocitů a vjemů jednotlivců. A v konečném důsledku jde o to, kterých je více a jací jsou silní. Já pevně věřím, že těch, kteří si to nebudou připouštět a nepoddat se myšlence, že krize je před námi, bude většina. já samozřejmě patřím k nim a jsem optimista. Takže já nárůst předpokládám, hlavně směrem k naší společnosti a máme to i naplánované. Děláme vše pro to, aby jsme vyráběli a prodávali více.

MSSaM: Jakým směrem vede strategie výroby Way Industries v blízké budoucnosti?

Ing. Milan Slašťan: Jsem rád, že se mě neptáte jen na vývojovou, ale i na výrobní strategii. Ve firmě jsme si ji stanovili zhruba před dvěma lety, několik měsíců po vstupu nových akcionářů do společnosti. Je zaměřena na zvyšování produktivity a efektivity výrobních procesů, snižování energetické náročnosti výroby. V průběhu posledního roku jsme investovali do nových technologií více než 1,2 milionu EUR, přičemž jsme se zaměřili nejen na produktivitu, ale samozřejmě i na zvýšení kvality a spolehlivosti našich produktů. A plánujeme v tomto pokračovat i v následujících letech.

MSSaM: Připravujte novinky na očekávanou výstavu Bauma 2013? Zúčastní se jej Way Industries, případně dalších aktivit jako jsou Coneco, Stavmech, Logitech či IBF Brno?

Ing. Milan Slašťan: Minulý rok jsme se zúčastnili výstavě Bauma 2011 v Bombaje v Indii. Prezentovali jsme na ní nový typ nakladače L600, který jsme speciálně vyvíjeli pro asijský trh. V současnosti tento nakladač upravujeme podle požadavků pro ruský trh a budeme ho prezentovat na výstavě CTT2012 v Moskvě. Od tohoto nakladače si slibujeme posílení a zvýšení prodeje, jakož i naší pozice na tomto trhu, a to zejména z důvodu jeho cenové atraktivnosti.

Co se týče ostatních výstav, tak se prostřednictvím našeho dealera plánujeme zúčastnit výstavě Stavmech – Logitech 2012 v Nitře. V roce 2010 jsme se zúčastnili mnichovské Baume a momentálně děláme marketingovou strategii ve střednědobém horizontu, kde uvažujeme i nad účastí na Baumě v roce 2013. Co se týče vývojových aktivit, tak nosným prvkem v tomto roce v segmentu smykem řízených nakladačů je úprava a změna motorů v celém typovém řadě nakladačů, a to z důvodu měnící se legislativy.

MSSaM: Pane řediteli, spolupracuje Way Industries s technickými univerzitami v SR a jaké formy spolupráce s TU realizujete, resp. upřednostňujete v nejbližší budoucnosti?

Ing. Milan Slašťan: Ano, spolupracujeme. Tato spolupráce má historické základy, a to zejména co se týče vývoje a testování nových strojů, smykem řízené nakladačů. V loňském roce jsme však tuto spolupráci rozšířili i v oblasti výrobních procesů. Naším záměrem bylo konfrontovat nejnovější poznatky v procesním řízení výroby s naším reálným stavem s cílem využít a aplikovat tyto poznatky do reálného života.

Nyní, s odstupem času, musím konstatovat, že se nám to daří a že to byl dobrý projekt. samozřejmě spolupracujeme také s ekonomickými univerzitami, kde jde zejména o podporu studentů při tvorbě jejich bakalářských a inženýrských prací. V budoucnu chceme tyto aktivity posilovat a dále rozvíjet.

Zdroj: Magazín Stavebné stroje a Mechanizácia - Současnost a perspektivy výroby nakladačů ve Way Industries

Aktuálně vyráběné nakladače Locust


Související články

O nakladačích, Novinky , ,

15.10.2009