Vysoušení a odvlhčování jak na to

Vysoušení a odvlhčování jak na to?!

Jak dosáhnout nejlepšího výsledku při kondenzačním odvlhčování

Tyto informace jsou primárně určeny pro odvlhčování pomocí kondenzačních odvlhčovačů značky EKOTEZ, ale dají se obecně aplikovat na jakékoliv vysoušení či odvlhčování.

Při odvlhčování je nutné dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

 • Vysoušeč nesmí stát ve vodě!
 • Napájení (elektroinstalace) musí, před připojením i během provozu, vyhovovat platným předpisům!
 • Minimální volný prostor před sáním a výfukem vzduchu musí být 50 cm (POZOR! U odvlhčovačů s přídavným topením je minimální volný prostor před mřížkou na straně u ovládacího panelu – výfuk vzduchu, 1 metr!)

Základní pokyny – nezbytné pro správnou funkci odvlhčování:

 • Odvlhčovač odebírá vlhkost ze vzduchu, suchý vzduch přijímá vlhkost ze stěn, předmětů apod. a to tím více čím je sušší a čím větší je plocha přístupná tomuto vzduchu.
 • Odvlhčovaná místnost musí být uzavřena! (okna, dveře, větrací mřížky, klimatizační průduchy a pod.)
 • NEVĚTREJTE ani při teplém a slunečném počasí !
 • Přístroje řady T6x, T8x T9x, T12x nemají vlastní sběrnou nádobu a musí se připojit hadicí k odpadu (ve spádu 3 až 5 %).
 • Odvlhčovače řady T3x, T4x, mají vlastní sběrné nádoby. Při naplnění vodou se přístroj automaticky vypne. Kontrolujte odvlhčovač 3 až 4 krát denně. Je možný i přímý odvod kondenzátu do odpadu pomocí šroubení ve sběrné nádobě.

Doporučení – zvýšení výkonu, ekonomičnosti provozu a pohodlí obsluhy

 • Odvlhčování je vhodné zahájit až po eliminování zdroje vlhkosti (zamezení přítoku vody a maximální možné odčerpání volně rozlité vody)
 • Pro výkon přístroje je vhodné umístění na dostatečně robustní podstavec např. stůl.
  Vlhký vzduch je lehčí než suchý.
 • Hygrostat – doplňkové příslušenství – zvyšuje ekonomičnost provozu. Vypne odvlhčovač při dosažení nastavené vlhkosti vzduchu a opět zapne až se vzduch nasytí velkostí ze stěn apod.
 • Hladinový spínač – doplňkové příslušenství – pro pohodlí obsluhy
 • Pokud není možné (T60 – T130) odvést kondenzát do odpadu, vypne odvlhčovač při naplnění vhodné nádoby.
 • Použití přídavného topení zvýší výkon, ale i příkon odvlhčovače.
 • Zanesený vstupní filtr snižuje výkon.

Doplňkové informace

 • Kondenzační odvlhčování je výrazně levnější než vysoušení zvyšováním teploty.
 • Odvlhčovače s jmenovitým výkonem pod 30 litrů za 24 hodin jsou pro použití po záplavách nevhodné. Čas potřebný na odvlhčení je neúměrně dlouhý a elektrická energie potřebná pro odebrání 1 litru vody je větší.
 • Nevhodně velký výkon může být v menších prostorách na škodu vzhledem k většímu proudění vzduchu od výkonnějších ventilátorů odvlhčovače.
 •  Čím dříve je zahájeno odvlhčování tím menší budou následné škody (poškození vlhkostí)

Technické parametry


Vysoušeče s nezávislým topením


Použité vysoušeče

Odvlhčovače Ekotez si můžete otestovat prostřednictvím naší půjčovny strojů

Zdroj: Ekotez - Vysoušení a odvlhčování - jak na to?!

Další články o vysoušečích

O vysoušečích vzduchu, Novinky ,

28.11.2012