Od Stavostroje k Ammannu

Od Stavostroje k Ammannu

Tento článek mapuje přerod české strojírenské fabriky na švýcarskou značku – od Stavostroje k Ammannu.

Od Stavostroje k Ammannu

VV1500D Stavostroj

Společnost Ammann Czech Republic a.s. je pokračovatelem tradičního českého výrobce stavební techniky firmy Stavostroj. Historie Stavostroje začíná na přelomu 19. a 20. století kdy v Novém Městě nad Metují vznikají první kovodělné dílny a následně pak k roku 1946, kdy brány závodu opouštějí první autojeřáby, rychlovýtahy a dopravníky pro stavební účely. V roce 1952 se výroba rozšířila o těžkou hutnící techniku. V 90-tých letech Stavostroj prošel restrukturalizací a stabilizoval svou pozici na trhu. V roce 2005 vstoupila do této české firmy švýcarská skupina Ammann.

Ze Stavostroje se stal Ammann

Vyústěním procesu začlenění Stavostroje do mateřského koncernu Ammann byla změna obchodního názvu z názvu Stavostroj na Ammann Czech Republic a.s. Od roku 2006 se tak na všechna původní obchodní teritoria značky STA dodávají stroje pod značkou Ammann.

Značení zeminářských válců se změnilo z původního “stavostrojského” VV na ASC s číslicí udávající hmotnostní zařazení stroje (např. ASC 150 – 15-ti tunový zeminový válec).

Ne mnoho firem v České republice se může pochlubit tím, že mohou útočit na pozici celosvětové špičky v daném oboru. Společnost Ammann Czech Republic a.s. takové ambice má a směle je uskutečňuje. Jejím cílem je během dvou let dosáhnout druhé příčky mezi výrobci hutnící techniky. Doslova před očima vzniká nová budoucnost ve výrobě těžké hutnící techniky ve výrobním závodě Ammann Czech Republic v Novém Městě nad Metují.

Nyní se tyto válce vyrábí v Novém Městě n. Metují pod označením ASC 150 Ammann

Od Stavostroje k Ammannu

Ammann ASC150

Portfolio

Výrobní program společnosti Ammann Czech Republic a.s. se skládá z kompletního sortimentu těžké hutnící techniky. Výrobkové portfolio zahrnuje válce zeminářské, které se využívají při zakládání staveb, válce pro hutnění asfaltových povrchů vozovek a univerzální pneumatikové (kolové) válce. Celkově je ve výrobním programu novoměstského závodu přes 25 různých typů válců. Spolu s výrobky sesterských společností v Německu a ve Švýcarsku tak může společnost Ammann nabídnout svým zákazníkům komplexní sortiment hutnící techniky. Kromě hutnící techniky společnost Ammann Group vyrábí i závody na zpracování asfaltových směsí, betonárky a různé příslušenství pro přípravu stavebních materiálů.

Vedení firmy Ammann stálo v roce 2005 před složitým rozhodováním, jakým způsobem uspokojit prudce narůstající poptávku po strojích, která se meziročně zvyšovala až o 30 %, a zároveň zaujmout co největší podíl na trhu. Bylo přijato rozhodnutí o navýšení výrobní kapacity pomocí masivních investic do výrobní a technologické základny podniku. Tyto investice, realizované v průběhu let 2006-2008, pomohou dosažení výrobní kapacity uspokojující poptávku po našich strojích. Akceleračními body klíčové přeměny podniku je “triangl” technologických a obchodních procesů, které jsou navzájem provázané a vzájemně se doplňují.

Nové Město nad Metují

Výrobní prostory podniku ACZ, které se skládají ze dvou hlavních výrobních hal, stavěných v různých časových údobích, kde není zřetelně znát tok materiálu, se mění. Původní koncepce uspořádání technologií, členěných podle druhu technologie na sebe nenavazujícími celky je nahrazována uspořádáním novým. Nové uspořádání klade důraz na uspořádání do výrobních linek a sub-linek, které jsou složeny do tzv. buňkového systému, kde dochází ke sloučení několika operací dohromady. Výsledkem je realizace linek na sváření rámů strojů, sváření a obrábění hutnících běhounů a montážních linek.

Můžeme říci, že myšleným “kouzlem” je rozdělení výroby, počínaje dělením materiálu až po montáž na tři hlavní toky, které představují tři konstrukčně odlišné řady – AV, ASC a AP. Výroba dílců jedné řady se tedy navzájem nekříží s výrobou dílů pro linku druhou. I přesto zůstane několik výrobních procesů a technologií sloučeno pro všechny tři toky. Jedná se o společné body – dělení materiálu a lakovna, které svoji dostatečnou kapacitou a pružností pokryjí tyto tři řady.

Popsané technologické a výrobní procesy nevytvářejí úzká místa a umožňují přehledné řízení výrobního toku, s dokonalým přehledem o výrobních procesech. Do takto sestaveného layoutu se provádí vytipování, nákup a instalace nových produktivních technologií, které plně nahradí fyzicky a morálně zastaralé stroje.

Nárůst produkce

V současné době prožívá firma Ammann Czech Republic a.s. vzestup daný skokovým zvýšením poptávky po hutnící technice. Tento strmý růst má dva hlavní důvody. Prvním důvodem je celkový celosvětový vzestup stavebnictví a tím daná zvýšená poptávka po stavebních strojích. Druhý důvod je rozšíření dealerské sítě společnosti a tím i expanze na nové trhy.

Výrobně se kapacita v letech 2005-2006 navýšila o 100% na 2300-2500 strojů, provozního obratu 3 mld Kč, a tedy splnění zásadního cíle skupiny Ammann – být číslo 2 mezi výrobci hutnící techniky. V souvislosti s navýšením výrobní kapacity je spojena poptávka po pracovních místech v rámci vývojového, provozního a výrobního procesu.

Ammann Czech Republic a.s. doplňuje a rozšiřuje nabídku výrobků. Na veletrhu Bauma v Německém Mnichově, představila dva nové silniční válce. Vývoj, konstrukce a výroba strojů probíhá plně v České republice a dokazuje, že tradice špičkového českého strojírenské stále pokračuje.

Od Stavostroje k Ammannu

zdroj: Ammann-cz 
O vibračních válcích, Novinky ,

26.10.2006

Zanechte odpověď

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.