Nosnost nakladačů

Nosnost nakladačů

Nosnost kolových nakladačů je udávána buď jako Nominální nosnost nebo Překlopné zatížení.

Nominální nosnost

se dále vypočítává z překlopného zatížení. Tento údaj se vydělí číslem 2, čímž se stanoví nominální nosnost nakladače.

Překlopné zatížení

určuje Státní zkušební ústav tak, že uvede rameno nakladače do nejvzdálenější polohy od stroje a začne jej zatěžovat. V momentě, když se začnou zadní kola odlepovat od podlahy, je stanoveno tzv. překlopné zatížení.

Bod přetížení

Je minimální hodnota zatížení udávaná v kilogramech působící na nejdelším možném rameni, kterého je výložník schopen dosáhnout a způsobí, že nakladač dosáhne limitu své stability (viz. ISO 14397-1).

Provozní hmotnost

Je součet hmotnosti konstrukce stroje a všech náležitostí potřebných pro provoz stroje. V této hmotnosti jsou zahrnuty všechny provozní kapaliny (hydraulický olej, převodový či motorový olej, chladící kapalina a palivo), dále například hmotnost strojníka (viz ISO 7131). Tuto hodnotu lze také popsat jako hmotnost stroje připraveného na práci. U smykem řízených nakladačů dochází ke značné změně provozní hmotnosti, způsobené používáním různých přídavných pracovních zařízení.

Související článek:

Aktuální nabídka smykových nakladačů Locust

 

Aktuální nabídka kloubových nakladačů Wacker Neuson

Další články o nakladačích

O nakladačích, Novinky ,

11.3.2009