Doporučení pro práci s řezačem spár

Doporučení pro práci s řezačem spár

Řezačky Norton Clipper

Tato doporučení pro práci s řezačem spár vydala společnost Norton Clipper pro bezproblémový provoz vašich řezačů.

Výběr a montáž kotouče

Doporučení pro práci s řezačem spár

Výběr a montáž kotouče

Berte na vědomí, že specifikace kotouče se vždy volí podle materiálu a výkonu stroje. Před montáží veškerých kotoučů na hřídel, je třeba zkontrolovat zda nevznikly nějaké škody na nástroji, které by mohli vzniknout v průběhu přepravy, manipulace nebo předchozího použití. Kotouč vždy upevněte na stroj tak aby byl dodržen směr otáčení. Netlačte na kotouč při montáži na hřídel.

Kryt kotouče musí být vždy na místě, když stroj běží. Používejte správné velikosti kotoučů tak jak Vám to umožnuje rozsah stroje. Operátor by měl nosit ochranné brýle a vhodné bezpečnostní zařízení po celou dobu práce.

Řezač, jeho údržba a bezpečnostní opatření

Pokaždé, když budete používat nové řemenice, zkontrolujte a nastavte jejich napnutí po každé hodině práce.

Doporučení pro práci s řezačem spár

Řezač CS501

Proč ?: Špatné nastavení řemenice je hlavní příčinou předčasného opotřebení. Pravidelně kontrolujte vzduchový filtr k zachování životnosti a výkonu motoru.

Pokud je to možno vždy dostatečné chlaďte kapalinou nástroj – jeho životnost a výkon tím podstatně zvýšíte, ať se jedná kotouč na suché nebo mokré řezání.

Pokud se z nějakého důvodu zastaví kotouč v řezu, vyndejte kotouč z řezu a zkontrolujte ostří, hřídel, límec a matice a jejich těsnost před restartováním motoru. Buďte opatrní při obnovení řezání.

Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru, zatímco řezač pracuje.Udržujte motor při správných a doporučených otáčkách. Nikdy neměňte nastavení otáček motoru (RPM).

Betonové nebo asfaltové metody řezání

Doporučení pro práci s řezačem spár

Řezač při práci

Při řezání, nevyvíjejte nadměrný tlak na rukojeti. Netlačte na kotouč při práci v materiálu snížíte tím jeho opotřebení. Při kotouči o průměru 450 mm a výše, jsou systematicky používány kroky při řezání a to : Jde o tzv. postupný způsob řezání, kdy 10 cm hluboký řez neřežeme s kotoučem v plné hloubce, ale postupně nejprve v poloviční hloubce a potom v plné hloubce. Vzhledem k tomu, že nástroj pracuje vždy pouze v hloubce 5 cm, je rychlost řezání vyšší a lze docílit až 30% časové úspory.

Při nejhlubších řezech (> 20 cm), je doporučeno, aby první kroky řezání byli provedeny s malým kotoučem do průměru (≤ 450 mm), a pak použít větší průměr diamantového kotouče pouze na poslední nejhlubší kroky. Tento postup zachovává větší životnost segmentu.

Čerstvý beton a metody řezání

Doporučení pro práci s řezačem spár

Řezač při práci

Počáteční řezání betonu se provádí z pravidla do 24 hodin a to v hloubce 1 / 3 až 1 / 4 z celkového objemu betonu.

Obvykle se používají průměry kotoučů 300 a 350 mm s 3 nebo 4 mm šířkou segmentu.

Pokud bude chtít v čerstvém betonu drážkovat nebo připravit otvor o určité šířce (např. pro pokládku kabelů) tato operace vyžaduje tzv. ‘Kuželové segmenty’ kotouče s trojúhelníkovými tvarem (napomáhá srážení hran).

Doporučení pro práci s řezačem spár vydal:

Norton Clipper (10/2010)

O řezačích a řezačkách, Novinky , ,

16.10.2010